Konstrukcja z żerdzi

Naszym wkładem w rozwój biobudownictwa jest zastosowanie modułowej konstrukcji z żerdzi.

Nie jest to całkowita nowość, w technologiach opartych na drewnie, glinie i słomie czasem stosuje się konstrukcje ścian i belek stropowych z okrąglaków. Innowacja w tym przypadku polega na tym, że z żerdzi wykonujemy całą konstrukcję, - ścian stropów i dachu. Daje to nam spore oszczędności ze względu na niski koszt żerdzi, chociaż wymaga większego nakładu pracy niż przy użyciu belek czy kantówek, dlatego najczęściej konstrukcję dachu i stropu wykonuje się tradycyjnie albo z elementów prefabrykowanych. Żeby było jak najtaniej, żerdzie o średnicy 10-15 cm przecinamy wzdłuż na pół, a tzw. kopalniaki o średnicy do 25cm tniemy na ćwierćwałki i z tego zbijamy drabiny, kratownice i wiązary, które będą spełniały rolę słupów nośnych, belek stropowych i krokwi. Kilka słupów połączonych ryglami i krzyżakami stanowi jeden element modułowy.

Moduły ścienne mają wysokość jednej kondygnacji. Kratownice stropowe wykonane z połówek żerdzi o średnicy 12cm mogą mieć rozpiętość do 7,5m (dane na podstawie powstałej z min. naszej inspiracji pracy dyplomowej, - M. Iwanek, R. Kisiel; "Zastosowanie żerdzi drewnianych jako elementów konstrukcji ścian i stropów w budownictwie ekologicznym", Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika Lubelska, Lublin 2006).

Żerdzie powinny być suche, wystarczy zwykłe sezonowanie, nie jest konieczne suszenie komorowe i czterostronne struganie, konstrukcja będzie całkowicie zalepiona gliną o grubości do 10cm, a glina ma właściwości konserwujące wobec drewna - drewno wstępnie podsuszone, oplepione gliną wysycha do wilgotności 10 proc. i już takie pozostaje.

Konstrukcja przedstawiona powyżej jest pokazana na etapie wykonywania, w końcowej fazie krokwie z żerdzi zostały wzmocnione ukośnymi łącznikami.

left