Pozwolenia budowlane

Jest legalna droga budowy, w kraju wydano już ponad 15 pozwoleń na całoroczne domy mieszkalne z gliny i prasowanej słomy. Pozwolenia zostały wydane w oparciu o art. 10 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, który dopuszcza wyroby (w tym wypadku jest to kostka prasowanej słomy oblepiona gliną) do tzw. jednostkowego zastosowania, o ile są zaprojektowane i opisane przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione. Do projektu budowlanego i wniosku o pozwolenie należy dołączyć opis techniczny wyrobu jednostkowego - takiej kostki oblepionej z dwóch stron warstwą gliny, wystarczy 2cm.
Dobrze jest też powołać się na Polskie Normy oparte jeszcze z lat 60-tych ub. wieku i w oparciu których wydawane są pozwolenia na domy z glinianych bloczków mieszanych ze słomą - trochę inna ale w sumie podobna technologia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
BN-62/9012-01 Cegły i bloki cemontowo - gliniane z wypełniaczami.
BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny - masy gliniane.
BN-62/6749-02 Pustaki cementowo - gliniane; dymowe, spalinowe, wentylacyjne. BN-62/6738-01 Masy cementowo - gliniane z wypełniaczami.

Nie zaszkodzi też dołączyć do projektu kilka zdjęć domów z prasowanej słomu i gliny, choćby z Internetu - bo takie ilustracje pozytywnie rozszerzają spojrzenie na budownictwo.

Można też budować w tzw. trybie eksperymentalnym określonym w art. 33 ust.3 pkt2 Prawa budowlanego. Tu potrzebna do projektu jest jednak opinia rzeczoznawcy wyznaczonego przez Ministra Budowictwa .

07.05.2007. 11:59