Ośrodek Biobudownictwa

W bliżej nie określonym terminie, o ile pozyskamy środki, planujemy budowę ośrodka szkoleniowo-wdrożeniowego do propagowania i rozwijania biobudownictwa, a w szczególności technologii glinosłombeli i żerdzi. Ośrodek będzie organizował nieodpłatne i płatne szkolenia, świadczył usługi projektowe i budowlane, organizował budowy i prowadził badania. Szkolenia i kursy będą organizowane dla osób które będą chciały budować we własnym zakresie, oraz dla osób bezrobotnych i rolników z których będą tworzone zespoły budowlane do budowy domów na zlecenie. Zespoły te będą tworzone w zasadzie jako oddzielne podmioty gospodarcze. Ośrodek będzie związany z nimi umowami o współpracy lub wyjątkowo na okres przejściowy zostaną zawarte umowy o pracę. Współpraca z nimi będzie przebiegała w ten sposób, że ośrodek będzie pozyskiwał zlecenia na budowę domów i następnie będzie zlecał budowy - przy udziale kontroli i pomocy technicznej ośrodka. Brygady będą z biegiem czasu, w miarę rozwoju rynku biobudownictwa, całkowicie uniezależniały się od ośrodka i prowadziły działalność na własną rękę. Ośrodek będzie także w miarę możliwości, organizował pomoc dla osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i ze względu na niskie dochody nie są w stanie podjąć się budowy. Ośrodek nie będzie udzielał pomocy za darmo, osoby te będą musiały - i będą miały taką możliwość - zapracować na udzielenie wsparcia. Będą wcześniej pracowały na innych budowach organizowanych przez ośrodek i wartość włożonej pracy zostanie przeliczona na pomoc materiałową i techniczną przy budowie ich własnych domów, które będą budowane głównie ich własnymi siłami i ewentualnie przy pomocy chętnych wolontariuszy.

W obecnym czasie z braku środków finansowych nie jesteśmy w stanie podjąć się budowy ośrodka, zwracamy się więc do wszystkich osób i instytucji, które widzą celowość projektowanego przedsięwzięcia, o udzielanie pomocy i wsparcia.